5 02 2019

Триизмерно (3D) огъване на стъкла

Триизмерно (3D) огъване на стъкла с максимални размери 2м на 3м. 3D огъване на принтирано стъкло.

Огънатите рафтове, маси, хладилни витрини, паравани, парапети, навеси, стъклени покриви и стъклопакети са само една малка част от възможностите, които огънатото стъкло Ви предоставя. Тук не само, че възможностите са неограничени, но и може да се създаде нещо абсолютно уникално от стъкло като например огънати стъклени дръжки, закачалки, пепелници и купички и т.н. и т.н.


Процесът в общи линии протича в специални пещи, достигащи до температури над 700-800 градуса, в които се поставя стъклото. При нагряване по температурни режими с различни фази и благодарение на на земната гравитация, то омеква и приляга по шаблона, върху който лежи. След това температурата в пещта започва бавно да се намалява. Това е един от най-важните елементи от процеса на огъване, тъй като ако стъклото бъде изстудено твърде бързо, в него ще възникне напрежение и веорятността то да се счупи още преди да излезе от пещта става голяма.

Нещо повече, Колор Глаз предлага керамичен принт върху 3D (триизмерно) огънато стъкло.