1 06 2018

Триизмерно огънати стъкла за куполите в центъра на София

Триизмерно огъване и ламиниране на огънати стъкла с големи размери

Има различни техники за огъване на стъкло, но тук е важно да отбележим, че ние можем да предложим освен огъване по радиус, триизмерно огъване на стъкла, както и огъвки, които не следват определен радиус, например права част с огъната част. Един от по-значимите обекти, за които сме произвеждали 3D огънати и ламинирани стъкла, е ларгото в центъра на столицата. Интересното за този обект е, че стъклата са с различни огъвки, за да образуват цялостната форма. Освен сложното изпълнение по отношение на огъване в две равнини, едно от предимствата ни на пазара е, че можем да огъваме и стъкла с размери до 2м на 3м.

Техническата част около проекта в центъра на София, за който Колор Глаз произведе 3D огънатите стъкла, е описан от едни от нашите партньори (Pujol) тук: http://www.hornospujol.com/en/blog/2017/03/10/these-are-the-three-new-laminated-glass-domes-of-8600-square-feet-in-bulgaria