31 05 2018

Пробиване на стъкла и огледала

Отвори на стъклото с минимално ф = 4 мм без ограничение в големината на отвора. Предлагаме и обработка на CNC машина.

В зависимост от различните закрепвания, отваряемост, панти, захвати и дръжки на стъклото, може да се наложи определен отвор да бъде направен. Колор Глаз може да Ви предложи дупки и отвори на стъклото с минимално ф = 4мм и без ограничение в максималната големина на отвора. За пълна прецизност можем да Ви предложим и обработка на CNC машина.