1 06 2018

Триизмерно огънати стъкла за куполите в центъра на София

Триизмерно огъване на стъкла

Техническата част около проекта в центъра на София, за който Колор Глаз произведе 3D огънатите стъкла, е описан от едни от нашите партньори (Pujol) тук: http://www.hornospujol.com/en/blog/2017/03/10/these-are-the-three-new-laminated-glass-domes-of-8600-square-feet-in-bulgaria