• Изработен от:Колор Глаз
  • Използвани техники:огъване на стъкло
  • Клиент/и/:

Стъклени мивки