• Изработен от:Колор Глаз
  • Използвани техники:закаляване, 3D огъване на стъкло, ламинирано стъкло
  • Клиент/и/:

Стъкло в екстериора