• Изработен от:художник Георги Аврамов
  • Използвани техники:
  • Клиент/и/:

Витражи изпълнени от худ. Георги Аврамов

  • Сподели: