• Изработен от:
  • Използвани техники:
  • Клиент/и/:

Паравани с принт от керамични бои