НОВИНИ И ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ
Триизморено огънати стъкла за куполите в центъра на София

31.03.2017

Триизморено огънати стъкла за куполите в центъра на София


Техническата част около проекта в центъра на София, за който Колор Глаз произведе 3D огънатите стъкла, е описан от едни от нашите партньори (Pujol) тук.Назад