Вижте Колор Глаз ООД, цех в гр. Радомир на по-голяма карта